مشاوره و ارائه بهترینهای دوربین مداربسته

بررسی بازار و ارائه بهترینهای دوربین مداربسته،فروش و اجرای پروژه

مشاوره و ارائه بهترینهای دوربین مداربسته

بررسی بازار و ارائه بهترینهای دوربین مداربسته،فروش و اجرای پروژه

مشاوره و ارائه بهترینهای دوربین مداربسته

فروشگاه دیانادوربین محصولات متنوعی را در خود جای داده که در ذیل بدانها پرداختها می شود:


دوربین مداربسته بولت 2MP مدل 236 قیمت 147.000 تومان

دوربین بولت 2MP مدل 236


دوربین مداربسته بولت 1.3MP مدل 601 قیمت 105.000تومان

دوربین بولت 1.3MP


دوربین مداربسته دام 1.3MP مدل 225 قیمت 81.000تومان

دوربین دام 1.3MP


دوربین مداربسته بولت 1.3MP مدل 335 قیمت 81.000تومان